Image
Image
Image
Image
Image

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. 

NVK medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Når det benyttes et vaskeri som er sertifisert av NVK har kunden en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, hygienisk rent og i god stand. Våre krav til vaskeriene sikrer personalets smittevern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner, næringsmiddelindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Medlemsvaskerier

AKTUELT

Revisjon av bransjestandardene
10.08.2020

NVK ber om innspill til endring av bransjestandardene for helse og næringsmiddeltøy. Frist for innspill er 1.september 2020.

Unge skal skjermes fra forhøyet smitterisiko
29.07.2020

Det er med lov blitt regulert at arbeidsgivere skal beskytte ansatte/sommervikarer under 18 år for unødig smitterisiko.

Nytt medlemsvaskeri på Stokmarknes
11.07.2020

Vaskeriet til Nordlandssykehuset HF Vesterålen tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.

Sjekk ut den nye brosjyren vår!
05.05.2020

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har fått utarbeidet ny brosjyre, som du kan lese interaktivt her.

Desinfeksjonsmetoder som er dokumentert virusdrepende
18.03.2020

Vedlagt er liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon som er dokumentert virusdrepende. Listen er oppdatert 19.6.2020.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Syndiker innhold

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no