Desinfeksjonsmetoder som er dokumentert virusdrepende

Vedlagt er liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon som er dokumentert virusdrepende. Listen er oppdatert 19.6.2020.

 

I henhold til de to bransjestandardene Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner og Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy skal alt urent tøy gjennomgå en desinfiserende vaskeprosess før det behandles på ren side. En desinfiserende vaskeprosess er en vaskeprosess som desinfiserer tøyet gjennom termisk desinfeksjon (85 grader i 10 minutter) eller kjemotermisk desinfeksjon. Bransjestandardene krever at metodene som brukes til kjemotermisk desinfeksjon er godkjent av Robert Koch Institut (RKI) eller Verbund für Angewandte Hygiene (VAH). 

 

RKI er en statlig tysk institusjon med ansvar for sykdomskontroll og forebygging, underlagt Helsedepartementet i Tyskland. Avdeling for sykehushygiene har etter lov om infeksjonsforebygging ansvaret for vurdering og godkjennelse av desinfeksjonsmidler og -prosesser. 

VAH sertifiserer desinfeksjonsmetoder, blant annet metoder for kjemotermisk desinfeksjon i vaskeprosesser, med krav om samme testmetodikk og desinfeksjonseffekt som RKI.

 

Godkjenningen gir et sertifikat som angir hvilke kjemikalier som er godkjent (vaskemiddel + desinfeksjonsmiddel), i hvilken konsentrasjon (dosering), temperatur, virketid og total vannmengde i hovedvask per kg tøy. Total vannmengde er bundet vann i tøy + fritt vann. 

 

I forbindelse utbruddet av Koronaviruset i Norge har NVK fått flere forespørsler om hvilke desinfeksjonsmetoder som dreper viruset. Vi har derfor laget en liste over desinfeksjonsmetoder som er godkjent av RKI eller VAH og som er dokumentert virusdrepende. Vi gjør oppmerksom på at det er andre desinfeksjonsmetoder og -midler på markedet som gir desinfiserende effekt og som kan gi bedre smittevern (enn det å ikke bruke desinfeksjonsmiddel). For å være sikker anbefales termisk desinfeksjon eller kjemotermisk desinfeksjon iht. godkjent metode som angitt i listen. 

 

 

 

 

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no