Revisjon av bransjestandardene

NVK ber om innspill til endring av bransjestandardene for helse og næringsmiddeltøy. Frist for innspill er 1.september 2020.

 

NVK er ansvarlig for å revidere bransjestandardene for helse og RABC/næringsmiddeltøy – hvert 5.år eller ved behov. Forrige utgave av de to bransjestandardene er fra 2015 og det er derfor på tide med en revisjon. 

 

Vi ber dere om innspill på nødvendige endringer/hva som ikke fungerer eller om det er noen av kravene som er vanskelig å forholde seg til i praksis. 

 

Frist for innspill til arbeidsgruppen er 1.september 2020.

 

Deretter blir det oppnevnt en arbeidsgruppe som vil utarbeide høringsforslag til nye bransjestandarder som blir sendt ut på høring i januar 2021. Gi gjerne beskjed om dere ønsker å delta i arbeidsgruppen.

 

Vi håper å ha de nye bransjestandarder klare til årskonferansen på Gardermoen 11.-13.mars 2021.

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no